KURS PODSTAWOWY

PROGRAM
1. Teoria i wstęp do tatuażu

Predyspozycje psychofizyczne pomocne w wykonywaniu tatuaży. Budowa i funkcje skóry

Historia i rodzaje tatuaży
Etapy gojenia się skóry, budowa skóry, etapy gojenia się ran

Ogólne zasady sanitarne obowiązujące w pomieszczeniu zabiegowym
Przeciwwskazania do wykonania zabiegu tatuażu
Rodzaje igieł i różnice między nimi
Sprzęt do wykonywania tatuaży, budowa maszynki, rodzaje igieł, rodzaje farb i rozcieńczalników,
znieczulenia
Jak wyrobić książeczkę sanitarno-epidemiologiczną i jak
ważne są regularne badania
Metody dydaktyczne:
prezentacja multimedialna, dyskusja, wykład etc

2. BHP i aspekty prawne

Wstępny wywiad z klientem
Materiały niezbędne do wykonania zabiegu tatuażu
Przygotowanie stanowiska do pracy w sposób higieniczny,
estetyczny i ergonomiczny
Choroby zawodowe tatuatorów i jej przeciwdziałania
W jaki sposób zachować dodatkową
ostrożność przy wykonywaniu zabiegu u osób chorych

Choroby możliwe do przeniesienia podczas wykonywania tatuażu
Niebezpieczeństwa związane z nieodpowiednim dbaniem
o higienę i bezpieczeństwo podczas pracy
Rozpoznanie rodzaje środków do dezynfekcji skóry i powierzchni i jak
ich używać
Które odpady powstałe przy pracy są odpadami skażonymi i
wymagają osobnego składowania i wywozu medycznego
Rodzaje ubezpieczeń jakie powinno posiadać studio i tatuator
Do czego potrzebna jest dokumentacja klienta i zgoda na wykonanie
tatuażu
Obowiązki studia tatuażu i jego pracowników wynikające z
rozporządzenia Ministra Zdrowia

3. Salon tatuażu

Ergonomia stanowiska pracy tatuatora
Przygotowanie stanowiska pracy i skórę do tatuowania
Zaprojektowanie wzoru, który będzie dobrze wyglądał jako tatuaż
(Dodatkowo jeśli wystarczy czasu) programy i narzędzia pomocne
przy projektowaniu w tym m.in. Adobe Photoshop czy aplikacje do
projektowania na iPadzie

4. Chemia kosmetyków

Różnica między pigmentem a barwnikiem
Ogólne składy farb do tatuaży
Substancje aktywne i ich działanie na skórę w preparatach do gojenia
Podstawowe nazewnictwo INCI

5. Techniki tatuowania – praktyka na sztucznej skórze

Przygotowanie i przeniesienie wzoru na skórę
Etapy i kolejność powstawania wzorów na skórze
Sposoby wbijania igły w skórę podczas konturowania,
cieniowania i wypełniania różnymi technikami
Samodzielnie wykonanie  konturu, cieniowania i wypełnienie różnymi technikami
Odpowiednie dobranie igieł i farb do wykonywanego wzoru

6. Techniki tatuowania – praktyka na modelach

Przygotowanie stanowiska pracy

Przenoszenie wzoru na skórę
Odpowiednie ustawienie stanowiska i pozycję klienta
Różnice w pracy nad tatuażem czarno-szarym i kolorowym oraz innymi technikami

Etapy i sposoby wykonania tatuażu czarno-szarego
Etapy i sposoby wykonania tatuażu kolorowego/watercolor
Samodzielne dobranie i położenie farby czarno-szarej i kolorowej
Samodzielne wykonanie tatuażu z zachowaniem wszystkich wymogów sanitarno-higienicznych
Zakończenie procesu tatuowania odpowiednim zabezpieczeniem
skóry
Wyjaśnienie klientowi każdego z procesów zabezpieczania tatuażu
Przekazanie w konkretny sposób instrukcji dotyczące dalszego
dbania i pielęgnacji skóry
Zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z gojeniem

Studio Tatuażu Underground Szczecin

Studio Tatuażu Underground Szczecin