Studio Tatuażu Underground Szczecin Studio Tatuażu Underground Szczecin Studio Tatuażu Underground Szczecin Studio Tatuażu Underground Szczecin Studio Tatuażu Underground Szczecin Studio Tatuażu Underground Szczecin
UNDERGROUND TATTOO & LASER STUDIO

REGULAMIN

Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu.

 1. Studio wykonuje wszystkie zabiegi tylko osobom pełnoletnim lub za zgodą rodzica/opiekuna.
 2. Studio wykonuje tatuaże wyłącznie oparte o swoje projekty, ustalane indywidualnie z każdym klientem. Projekt robiony jest dla klienta, który dokona rezerwacji terminu. Za projekt nie pobierana jest żadna opłata.
 3. Rezerwacja terminu na wykonanie tatuażu może zostać dokonana osobiście, drogą elektroniczną lub telefonicznie. Po ustaleniu terminu sesji klient zobowiązany jest do wpłaty zadatku (jego wysokość ustalana jest na konsultacjach), koszt tatuażu po jego wykonaniu uwzględnia wpłacony uprzednio zadatek. Wpłata zadatku jest równoznaczna z Akceptacją Regulaminu.
 4. Ceny w studiu ustalane są indywidualnie. Wycena dokonywana jest na podstawie powierzchni tatuażu, lub w przypadku dużych tatuaży na podstawie ilości całodziennych sesji poświęconych na ich wykonanie.
 5. Zadatek – dodatkowe zastrzeżenie umowy, służące zabezpieczeniu obu stron umowy. Strona, która nie wykona swojego zobowiązania, traci zadatek, jeśli sama go dała, albo zobowiązana jest go zwrócić w dwukrotnej wysokości.
 6. Zadatek pobierany jest na zabezpieczenie terminu rezerwacji.
 7. Studio zapewnia sterylność używanych do zabiegów narzędzi, oraz prawo klienta do wglądu w potwierdzającą sterylność dokumentację Sanepidu.
 8. Studio nie wykonuje zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych i odurzających.
 9. W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu oraz materiałów pomocniczych. Nie przestrzeganie zaleceń grozi trwałą utrata zdrowia.
 10. Klient ma prawo do zmiany terminu sesji, nie później niż 7 dni przed ustalonym terminem sesji. Nieprzybycie w wyznaczonym terminie (do 1h) lub brak powiadomienia na 7 dni przed wykonaniem zabiegu jest jednoznaczne z utratą dokonanej opłaty.
 11. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji podczas procesu gojenia tatuażu.
 12. Poprawki wynikające z konieczności dopracowania tatuażu po jego wygojeniu się wykonywane są bezpłatne, w ramach wykonania tego tatuażu.
 13. Studio nie ponosi odpowiedzialności za sposób zachowania się barwników na ciele, ze względu na szeroko pojęty proces gojenia się ciała. Na życzenie klienta udostępniamy atesty stosowanych w studiu farb.
 14. Studio udziela wszystkich informacji na temat gojenia i pielęgnacji wykonanego tatuażu oraz dysponuje kosmetykami szczególnie do tego celu przeznaczonymi.
 15. Studio umożliwia niezobowiązujące klienta konsultacje celem omówienia ewentualnego projektu, odpowiedzi na nurtujące klienta pytania dotyczące wykonania tatuażu.
 16. Tatuatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy wykonania tatuażu bez podania przyczyny, co wiąże się ze zwrotem zadatku.
 17. W przypadku laserowego usuwania tatuażu klient zobowiązany jest do wypełnienia Karty Konsultacyjnej.
 18. Studio zapewnia pełną informację o technice wykonywania zabiegu i zasadzie jego działania, oraz zapewnia sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu z przyczyn medycznych.
 19. Studio nie ponosi odpowiedzialności za prędkość procesu usuwania tatuażu w związku z uzależnieniem procesu od indywidualnych cech fizjologicznych każdego organizmu. Na tempo i skuteczność procesu ma wpływ również rodzaj użytych do wykonania tatuażu barwników oraz głębokość, na jaką zostały wprowadzone (im głębiej, tym trudniej je usunąć).
 20. Studio umożliwia przeprowadzenie bezpłatnej próby laserowej pozwalającej określić ilość niezbędnych do usunięcia lub rozjaśnienia tatuażu sesji.

Studio Tatuażu Underground Szczecin

Studio Tatuażu Underground Szczecin