Aby dostać się na kurs należy odpowiedzieć na kilka poniższych pytań.

Portfolio proszę wysłać na adres
kontakt@undergroundtattoo.pl

1. Imię i Nazwisko
2. Adres e-mail
3. Numer kontaktowy

4. Czy masz ukończone 18 lat?
5. Jakie masz doświadczenie z rysowaniem (przykłady prac)?
6. Jak długo rysujesz?
7. Jakie posiadasz doświadczenie z tatuowaniem (jeśli posiadasz
doświadczenie – jak długo zajmujesz się tatuowaniem)?
8. Czy posiadasz własny sprzęt (jeśli tak, to jaki- opis, zdjęcia)?
9. Jaką posiadasz wiedzę na temat ustawień sprzętu?

Administratorem Twoich danych jest Tattoo & Laser Studio Underground z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ks. Bogusława X 15/1a,  wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 88561718762 W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: kontakt@undergroundtattoo.pl
Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem Tattoo & Laser Studio Underground,  ul. Ks. Bogusława X 15/1a, 70441 Szczecin
Studio Tatuażu Underground Szczecin

Studio Tatuażu Underground Szczecin